Wednesday, July 18, 2012

Ramadhan Dekat Dah !.............2


Sambungan  usul Hafs An Asim dari Toriq Assyatibi
11.   Surah Yusuf : 11 -  kalimah la ta'manna - boleh pilih antara  3 wajah/cara bacaan

          2 wajah baca isymam dan 1 wajah baca dengan raum

          Isymam -  muncung 2 bibir ke depan 1/2  huruf pada baris domah ( baris depan ) dengan  dengung

          Raum -  melemahkan suara semasa waqaf - bunyi 1/3 bagi baris domah dan baris bawah sahaja tanpa dengung

  ( hanya satu kalimah  dalam Al Quran )12.  Surah AlFurqan :  69 -  kalimah  fiihi muhanan  - kalimah  fiihi dibaca dengan mad silahqasirah ( 2 harkat ) sedangkan dari hukum tajwidnya ia seharusnya dibaca dengan satu harkat  - fihi   ( hanya satu tempat  dalam AlQuran ) 


 13.  Surah Ali Imran : 1 , 2  -  kalau nak wasalkan ayat 1 dan 2  -  huruf mim pada asalnya mad lazim jadi mad asli -  jadi alif lam mimuLlah
14.  Surah Yasin :  1 , 2 - kalau nak wasalkan ayat 1 dan 2 - huruf  ya sin wajib diizharkan nun sebab ia izhar mutlaq

 

  15.  Surah AlQalam : 1  - kalau wasal nun diizharkan sebab ia izhar mutlaq ( sama seperti yasin )16.  Surah Maryam : 1  -

         baca  huruf  kaf  6 harkat
                              ha   2 harkat
                              ya    2 harkat
                              ain   4 atau 6 harkat ( huruf lin )
                              sod   6 harkat17.  Surah Al An'am  :  143 dan 144  ( dua tempat dalam AlQuran ) - kalimah  qul azzakarain - baca 6 harkat atau baca tashil

18.  Surah AnNaml :   59 - kalimah AAllah       Surah Yunus     :    51 - kalimah aal aaana
      Kedua-dua kalimah  di atas -  AAllah dan Al aana  dibaca dengan 6 harkat atau dibaca dengan tashil.


Sekian.     WalLahu A'lam

No comments: